Pejabat pelan terbuka dengan ruang kerja yang ditempatkan dengan teliti dan kawasan pecahan untuk ruang fleksibel agar kerjasama kreatif dan kerja berpasukan dapat dilakukan. Storan pintar dan pembahagi boleh bantu memastikan ia boleh diubah-ubah dan terbuka kepada semua kemungkinan.