Malahan, syarikat yang formal pun boleh mewujudkan persekitaran yang bebas dan mesra alam. Ini caranya kami mereka bentuk ruang kerja agensi dan membawa tumbuhan ke dalam pejabat untuk mewujudkan kehidupan kerja yang bersemangat dan bertenaga.